ข่าวที่เกี่ยวข้อง "เข้าแอพเป๋าตังไม่ได้"

"ชิมช้อปใช้"คึกคัก กรมบัญชีกลางจ่ายเงินร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า ...
"ชิมช้อปใช้"คึกคัก กรมบัญชีกลางจ่ายเงินร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า ...

... ยืนยัน โดยใช้ App เป๋าตัง ส่วนร้านค้าใช้ App ถุงเงิน ในการรับเงินจากประชาชน ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ แล้วกว่า 923 ล้านบาท โดยเป็นร้านค้าที่ได้สิทธิ กระเป๋าสิทธิ ชิมช้อปใช้ 1,000 บาท (G-Wallet 1) จำนวน 913 ลบ. ... ครบถ้วนหรือไม่ สามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก App ถุงเงิน ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหารายชื่อและพิกัดร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้ที่ App เป๋าตังและที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th และหากร้านค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าและการใช้งาน ...

"ชิมช้อปใช้" คึกคัก กรมบัญชีกลางจ่ายเงินร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 923 ล้านบาท - ประชาชาติ
"ชิมช้อปใช้" คึกคัก กรมบัญชีกลางจ่ายเงินร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 923 ล้านบาท - ประชาชาติ

... 14 วันหลังจากได้รับ sms ยืนยัน โดยใช้ App เป๋าตัง ส่วนร้านค้าใช้ App ถุงเงิน ในการรับเงินจากประชาชน ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ แล้วกว่า 923 ล้านบาท โดยเป็นร้านค้าที่ได้สิทธิ กระเป๋าสิทธิ ชิมช้อปใช้ 1,000 บาท (G-Wallet ... จึงทำให้หลายคนได้รับ sms ล่าช้า แต่ไม่ต้องกังวลและจะได้รับ sms ครบทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ทัน ยังสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการรับลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.