ข่าวที่เกี่ยวข้อง "ออกพรรษาปี 62"

ทต.เขาพระงาม จัดงาน
ทต.เขาพระงาม จัดงาน "เขาพระงาม เทโวโรหณะ" นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน | สยามรัฐ

โดยในปีนี้ ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ ประจำปี 62 มาพร้อมแนวความคิด “พระบารมีแผ่ไพศาล ประเพณีงดงามตระการตา พุทธศาสนิกชนทั่วหล้า น้อมรับพรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจะได้รับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อลงมาโปรดพระมารดา พร้อมร่วมใจกันใส่บาตรต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ... มาร่วมกันสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา มาร่วมกันตักบาตรข้าวต้มลูกโยนกับขบวนสวรรค์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ต.