ข่าวที่เกี่ยวข้อง "13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต"