TQM จ่อปรับโฉมสู่ ”TQMalpha” สร้างมูลค่าธุรกิจใหม่มากกว่าธุรกิจประกันภัย

TQM จ่อปรับโฉมสู่ ”TQMalpha” รุก 3 ธุรกิจครบวงจร ประกัน-การเงิน -เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งสร้างมูลค่าธุรกิจใหม่ขยายฐานลูกค้าสู่ต่างประเทศ ตั้งเป้า 5 ปี เบี้ยรับรวมแตะ 50,000 ล้านบาท

TQM จ่อปรับโฉมสู่ ”TQMalpha” สร้างมูลค่าธุรกิจใหม่มากกว่าธุรกิจประกันภัย

นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQMเปิดเผยว่า ในปี 2565 นี้ บริษัทมีแผนในการต่อยอดธุรกิจให้เป็นมากกว่าธุรกิจประกันภัย เพื่อสร้างอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินให้มีความครอบคลุมและเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

ล่าสุดได้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ “TQMalpha” โดยจะเข้าไปลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ธุรกิจประกัน 2.ธุรกิจการเงิน และ 3.ธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ หลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมในวันที่ 18 ส.ค. นี้ โดยยังคงชื่อย่อหลักทรัพย์ TQM ตามเดิม

ทั้งนี้บริษัทมีแผนงานดำเนินธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2565-2569) จะเป็นการสร้างมูลค่าของบริษัทจากธุรกิจใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง 10 ล้านราย ผ่าน 3 ธุรกิจ รวมถึงขยายฐานสู่ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายมีเบี้ยรับรวม 50,000 ล้านบาท โดยจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจประกันที่เป็นธุรกิจหลักอยู่ที่ 50% ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจการเงินและธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้รวมกันในสัดส่วน 50% ของรายได้รวม

สำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทโฮลดิ้ง “TQMalpha” จะยังขยายงานให้ครอบคลุม ซึ่งล่าสุดได้ขยายเข้าลงทุนในบริษัท TQR ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ True life โบรกเกอร์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม True Extra โบรกเกอร์ประกันภัยแบบกลุ่ม และ TOD ผู้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนงานประกัน ในส่วนของกลุ่มธุรกิจการเงิน ได้จัดตั้งบริษัท Easy Lending เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วบุคคล และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม บริษัทมีแผนจะลงนามในสัญญาเพื่อเข้าลงทุน 40% ในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดตัว Surekub ผู้ให้บริการด้าน Digital platform ที่จะมุ่งทำตลาดในกลุ่มผู้บริโภค Gen Z

อย่างไรก็ตามบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ TQMalpha มีแผนและนโยชยายเชิงรุกในการขยายและประสานการให้บริการที่เป็นหนึ่ง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้รวดเร็ว

โดยมีกลยุทธ์การบริหารธุรกิจเพื่อให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า ซึ่งจะใช้จุดแข็งที่เป็นผู้นำในตลาดนายหน้าประกันที่มีฐานลูกค้ากว่า 4 ล้านรายเพื่อขยายไปยังธุรกิจการเงิน และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

คุณกำลังดู: TQM จ่อปรับโฉมสู่ ”TQMalpha” สร้างมูลค่าธุรกิจใหม่มากกว่าธุรกิจประกันภัย

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1018939

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด