ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ สร้างจักรวาล มก.บูรณาการศาสตร์ถึงชุมชน

ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ สร้างจักรวาล มก.บูรณาการศาสตร์ถึงชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปเฝ้ารับเสด็จฯ

ขณะที่หอประชุมใหญ่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ การชมตัวอย่างภาพยนตร์สั้น KUniverse การเปิดตัวเหรียญที่ระลึก 80 ปี มก. และของที่ระลึก 80 ปีอื่นๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน โดยสอบถาม ได้ที่ศูนย์หนังสือ มก.

ด้าน ดร.จงรักกล่าวว่า ก้าวต่อไปของ มก.ตั้งเป้าหมายการพัฒนาถึงปีที่ 100 ของการสถาปนาจะต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยมีโครงการสำคัญ 2 โครงการคือ 1.โครงการจัดตั้งอุทยานทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และการตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณบางส่วนจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 8,863 ล้านบาท ขณะนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการผลิตแพทย์ให้แพทยสภาพิจารณา คาดว่าจะสามารถรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในการจัดการสอนชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จะเป็นโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นเวชศาสตร์การเกษตร รักษาโรคจากการเกษตร โรคจากสัตว์สู่คน เป็นต้น

อธิการบดี มก.กล่าวต่อว่า 2.โครงการ KUniverse หรือจักรวาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชน อย่างน้อย 80 ตำบล ซึ่งต่อยอดจากโครงการ U2T ที่จะพัฒนาให้ยั่งยืน เบื้องต้นคือยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น และจำหน่ายในช่องทางการตลาดที่ มก.มีอยู่ ได้แก่ งานเกษตรแฟร์ งานเกษตรพรีเมียม และงานเกษตรออนไลน์ ซึ่งจะขายสินค้าได้ทั้งปี.

คุณกำลังดู: ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ สร้างจักรวาล มก.บูรณาการศาสตร์ถึงชุมชน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2619986

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด