ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

ตลท. ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต ฟังปาฐกถาพิเศษ "บทบาทตลาดเงิน ตลาดทุน สู่จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย  โดย "ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล" ประธานกรรมการ ตลท. -ผู้บริหารระดับสูง-ผู้เชี่ยวชาญภาคตลาดทุน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคต

ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา47ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯเดินทางผ่านความเปลี่ยนแปลงมาในทุกยุคทุกสมัยและในการก้าวสู่อนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับโอกาสและความท้าทายต่างๆ และมุ่งมั่นเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและการเข้าถึงตลาดทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน ขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย

"ในโอกาสก้าวสู่ปีที่48ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนา"SETก้าวสู่ปีที่48ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต"ภายใต้แนวคิดMake it Work for Futureเพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากจุดเริ่มต้น ปัจจุบัน และการก้าวสู่อนาคต ทั้งมิติการดำเนินธุรกิจ และมิติการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเชื่อมโยงโอกาสทั้งในตลาดทุนปัจจุบันและตลาดทุนอนาคต ตามวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

สัมมนาvirtual conference"SETก้าวสู่ปีที่48ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต" ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ "บทบาทตลาดเงิน ตลาดทุน สู่จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-Towards the Future of Thai Economy"โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองกับ2หัวข้อเสวนา"SETก้าวสู่ปีที่48ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต -Wealth Driver for Fruitful Growth"

นำโดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์Managing Directorสถาบันอนาคตไทยศึกษา ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินรายการโดย ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

และ"เดินหน้าอย่างไร ในวันที่ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ -Sustainable Driver for Meaningful Growth"โดย คุณอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณนุกิจ ชลคุปChief Manufacturing Officerบมจ. โอสถสภา คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส พี วี ไอ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัมมนา "SETก้าวสู่ปีที่48ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต"จัดขึ้นวันพุธที่27เม.ย.2565เวลา10.00-12.10น. ผู้สนใจรับชมได้ที่www.facebook.com/set.or.thหรือwww.youtube.com/setgroupofficial

คุณกำลังดู: ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000553

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด