ตลท.หาทางออกให้ลูกค้า AWS พร้อมยื่นหลักฐานหุ้น MORE บ่ายนี้

ตลท.หาทางออกให้ลูกค้า AWS พร้อมยื่นหลักฐานหุ้น MORE บ่ายนี้

ตลาดหลักทรัพย์ หาทางออกให้ลูกค้า เอเชีย เวลท์ หลังโดนสั่งหยุดทำธุรกิจ แนะโอนหุ้นหรือนำฝาก บัญชี 600 ได้ แจงไม่ได้รับทราบคำสั่ง ก.ล.ต.ล่วงหน้า พร้อมรวมหลักฐานหุ้น MORE ส่งทางการบ่ายนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีคำสั่งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ หรือ AWS หยุดการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่า บริษัทนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม นั้น ตลท.ได้ดำเนินการหาทางออกให้กับผู้ลงทุนเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลท.จึงสั่งระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก AWS เป็นการชั่วคราว ในส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะอนุญาตให้เฉพาะคำสั่งซื้อขายที่เป็นการล้างสถานะที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นกับ AWS ได้ แต่ผู้ลงทุนสามารถขอโอนหุ้นที่ฝากกับ AWS ไปฝากยังบัญชีของตนที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นเพื่อซื้อขายต่อได้ กรณีไม่มีบัญชีที่โบรกเกอร์อื่นสามารถโอนเข้าบัญชี Issuer Account (600) ที่ TSD ได้ และเมื่อเปิดบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะโอนหุ้นจากบัญชี 600 ไปซื้อขายต่อไป

ในส่วนของอนุพันธ์ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อปิดสถานะได้เท่านั้น ไม่สามารถเปิดสถานะได้ หากลูกค้าปิดสถานะแล้ว ลูกค้าก็สามารถที่จะขอถอนหลักประกันออกไปได้ตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะปิดสถานะแต่ต้องการโอนไปซื้อขายต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีอยู่ก็สามารถแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกัน
เหตุการณ์นี้ เป็นเหตุเฉพาะรายบริษัทหลักทรัพย์ AWS เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์อื่นยังให้บริการตามปกติ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ตลท. มีการติดตามฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

การดำเนินการของทาง ก.ล.ต. ที่มีคำสั่งห้ามทำธุรกิจของ AWS นั้น ทาง ตลท.ไม่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน ซึ่งเข้าใจว่า ปัจจุบันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการหลายส่วนไปพร้อมๆ กันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งในด้านของความเชื่อมั่นผู้ลงทุนนั้น ต้องขอให้นักลงทุนมั่นใจว่า ตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและรับมือปัญหานี้ได้


ส่วนความเข้มแข็งของ NCR แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ในเรื่องดังกล่าว เป็นทางฝั่งกำกับอย่างสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม สำหรับการรวบรวมหลักฐานข้อสงสัยการกระทำความผิดในหุ้น MORE ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ตอนนี้เรายังรวบรวมข้อมูลอยู่ โดยคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้ จะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อเจ้าพนักงานได้ ทั้งนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช้กรณีที่เกิดขึ้นบ่อย และอาจเป็นพฤติการณ์ที่ฉ้อโกง ดังนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายที่บริษัทสมาชิกจะต้องหามาตรการรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ในอนาคต

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ในด้านความแข็งแกร่งของบริษัทหลักทรัพย์ในภาพรวมยังมีความเข้มแข็ง และเราได้มีการพูดคุยกับสมาชิกมาโดยตลอด แต่ในด้านของเงิน NCR ของสมาชิกนั้น เราไม่สามารถตรวจสอบความเข้มแข็งของแต่ละคนได้ เป็นอำนาจของทางสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้ดูแล ซึ่งการคำนวณ NCR มีความซับซ้อนสูง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน

NCL ยกเลิกซื้อหุ้น AWS

ด้านนายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด หรือเรียกว่า (“AWS”) ในสัดส่วน60 %ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว AWS และ ได้ทำการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อกำหนด ตามสัญญา และบริษัทฯ ยังไม่ได้รับโอนหุ้นของ AWS

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาเห็นว่าจากการที่บริษัท AWS ถูกระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ต่อการเข้าลงทุนของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการลงทุนในบริษัท AWS และยกเลิกสัญญาการซื้อขายหุ้นของ AWS ทั้งหมด

คุณกำลังดู: ตลท.หาทางออกให้ลูกค้า AWS พร้อมยื่นหลักฐานหุ้น MORE บ่ายนี้

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2556275

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด