"ธันย์ชนน" ลุยชุมชนใกล้โรงเรียน ฝันปั้น "เขตดุสิต" เป็นย่านการศึกษา

"ธันย์ชนน" ลุยชุมชนใกล้โรงเรียน ฝันปั้น "เขตดุสิต" เป็นย่านการศึกษา

"ธันย์ชนน" ลุยชุมชนใกล้โรงเรียน ฝันปั้น "เขตดุสิต" เป็นย่านการศึกษา ชู "คูปองตาสว่าง" หนุนการเรียนรู้ตามความสนใจ


เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ผู้สมัคร ส.ก. เขตดุสิต พรรคก้าวไกล กล่าวว่า น้อยคนที่จะรู้ว่าเขตดุสิตเปรียบเสมือนพื้นที่หัวแหวนด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร คือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองแห่งแรกในประเทศไทย ขณะนี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตแพทย์และพยาบาลให้กับเมือง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ยังไม่นับว่าได้ผลิตองค์ความรู้และบุคลากรด้านต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของเมืองด้านอื่นอีกหลายด้าน ในด้านป้องกันเรื่องเวชศาสตร์เขตเมือง การรับมือภัยพิบัติเมือง หรือด้านฉุกเฉินการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนมากพอและสร้างความร่วมมือกับเขตพื้นที่ได้ จะยิ่งส่งเสริมศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับคนกรุงเทพฯ ได้

นายธันย์ชนน ยังกล่าวอีกว่า นอกจากมหาวิทยาลัยประจำเมืองแล้ว เขตดุสิตยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและเฉพาะทาง เช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน ที่รู้จักกันดี เช่น ด้านการโรงแรมและคหกรรม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่โดดเด่นด้านครุศาสตร์ ธุรกิจการบิน ภาษา และมีสถานที่ตั้งที่เก่าแก่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่กับย่านชุมชน เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ส่วนที่ตนไปล่าสุด คือหมู่บ้านคอนเซ็พชั่น ใกล้โรงเรียนโยนออฟอาร์คและโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ก็ทำให้ได้รับฟังเสียงสะท้อนและคำแนะนำด้านการศึกษากลับมาพอสมควร

"จากการพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องและน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ทำให้ผมมองเห็นว่า เขตดุสิต ของเรามีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาเป็นย่านการศึกษาของเมือง ทั้งสำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่และการออกแบบต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ป้อนให้กับเมือง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงเรื่องที่เขาสนใจได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมองลงไปตามชุมชน ข้อจำกัดของเด็กๆ ในหลายชุมชนที่ผมพบ คือการขาดต้นทุนเพื่อออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เขาชอบ เขาอยากศึกษา ถึงมีแหล่งเรียนรู้เขาก็ไปไม่ได้ ในเรื่องนี้ นโยบายคูปองตาสว่าง ของพรรคก้าวไกลจึงตอบโจทย์มาก เพราะจะทำให้เด็กๆ สามารถออกไปเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างภาระให้กับครอบครัว ผมเชื่อว่า ด้วยแนวทางเหล่านี้ ทั้งพัฒนาพื้นที่ของเราให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่การศึกษาได้ จะสามารถทำให้เด็กๆ ฝันไปไกลได้กว่าที่คนยุคเราเคยฝันถึง" นายธันย์ชนน กล่าว.

คุณกำลังดู: "ธันย์ชนน" ลุยชุมชนใกล้โรงเรียน ฝันปั้น "เขตดุสิต" เป็นย่านการศึกษา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2374392

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด