ถุงห่อทุเรียนจากหิ้งสู่ห้าง ลดต้นทุนเพิ่มราคาผล

ถุงห่อทุเรียนจากหิ้งสู่ห้าง ลดต้นทุนเพิ่มราคาผล

หลังจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประสบความสำเร็จวิจัยนวัตกรรมใหม่ ถุงห่อทุเรียน Magik Growth และมีการทดสอบภาคสนามมาตั้งแต่ปี 2562 พร้อมเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตและจำหน่ายในประเทศ สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG หนึ่งในวาระแห่งชาติ

“เริ่มปลูกทุเรียนมาเมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว ด้วยประสบการณ์ทำให้เห็นว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องอาศัยความใส่ใจดูแลทุกขั้นตอน จึงตั้งใจจะลดใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะในทุเรียนระยะพัฒนาผลช่วงอายุ 65-70 วัน ที่เป็นระยะที่ผลสะสมแป้งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล เมื่อผลสุกในช่วงอายุ 110-120 วัน ระยะนี้มักถูกหนอนเจาะผลทุเรียน หรือหนอนรัง เพลี้ยแป้ง และราดำเข้าทำลาย ทำให้ผลทุเรียนเล็กแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต กระทั่งช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา ได้ทราบผลทดสอบการใช้นวัตกรรมถุงห่อทุเรียนจากทีมนักวิจัย จึงทดลองใช้ ปรากฏว่าตอบโจทย์ได้ทั้งการลดสารเคมี แถมผิวผลทุเรียนสวย ผลได้น้ำหนักดี และมีปริมาณเนื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นด้วย”

นางสาวนวลนภา เจริญรวย เจ้าของสวนทุเรียนสไตล์ช๊าลฮิ อ.แกลง จ.ระยอง เล่าถึงประสบการณ์จากการเป็นต้นแบบทดลองใช้ถุงห่อทุเรียน Magik Growth ในช่วง 1 ฤดูกาลที่ผ่านมา

เดิมทีใช้ถุงตาข่ายห่อทุเรียน ป้องกันแมลงศัตรูพืชแทนการฉีดพ่นสารเคมีเช่นเดียวกับหลายๆ สวน ช่วยป้องกันหนอนรังได้ แต่ไม่สามารถป้องกันเพลี้ยแป้งกับราดำได้ ทำให้ผิวทุเรียนไม่สวยและเกิดความเสียหาย แต่เมื่อทดลองใช้ถุงห่อทุเรียน Magik Growth นอกจากจะช่วยลดต้นทุนจากสารเคมีประมาณ 6 ครั้ง ยังช่วยป้องกันเพลี้ยแป้งและราดำได้ ทำให้ทุเรียนมีผิวผลสวย ผลเจริญเติบโตได้ดี

“ทั้งนี้ เมื่อผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานส่งผลถึงความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ที่ได้บริโภคทุเรียนที่ปลอดภัย ประกอบกับปริมาณน้ำหนักผลเพิ่มขึ้น ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดการใช้สารเคมีส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมในสวนดีขึ้นมาก ถือเป็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวสวนทุเรียนยุคใหม่ โดยเฉพาะหากอนาคตมีปัญหาวิกฤติราคาทุเรียนจะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้ โดยประเทศจีนและญี่ปุ่นได้ติดต่อจองขอรับซื้อทั้งสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐาน และการลดสารเคมีในกระบวนการผลิต”

สำหรับผลการทดสอบจากนักวิจัย นอกจากถุงห่อทุเรียน Magik Growth สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถึง 2 ฤดูกาลผลิต ช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดใช้สารเคมีแล้ว

ทุเรียนที่ถูกห่อด้วยถุงห่อ Magik Growth ยังสามารถสร้างสารสำคัญทั้งแป้ง น้ำตาล สาร ต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เปลือกบางลง 30% ทำให้ได้น้ำหนักรวมผลทุเรียนเพิ่มขึ้น 10% เปลือกที่สวยเป็นสีเขียวแกมเหลือง เนื้อแน่นมากขึ้น และสีเนื้อเหลืองขึ้น ผลสุกช้ากว่าผลที่ไม่ได้ห่อประมาณ 2 วัน ทำให้ส่งผลดีต่อการส่งออก.

กรวัฒน์ วีนิล

คุณกำลังดู: ถุงห่อทุเรียนจากหิ้งสู่ห้าง ลดต้นทุนเพิ่มราคาผล

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/east/2373756

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด