ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม

ถึงเวลาแล้ว...ที่คนฐานรากต้องมาก่อน
ต้องเข้าถึงโอกาส
ต้องมีหนี้น้อยลง
มีรายได้ที่มากขึ้น
มาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

นี่คือจุดยืนของเรา

#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
#GSBsocialbank
#GSBsociety

ติดตาม GSB Society
Facebook: www.facebook.com/GSBSociety
Twitter: www.twitter.com/GSBSociety
Instagram: www.instagram.com/GSBSociety
YouTube: www.youtube.com/GSBSociety

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: