ไทยถกลาว ติดตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม-เขื่อนภูงอย

ไทยถกลาว ติดตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม-เขื่อนภูงอย

"ประวิตร" นั่งประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ติดตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม-เขื่อนภูงอย สปป.ลาว

วันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 11.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยครั้งแรกของปี ในวันนี้ ได้รับทราบความคืบหน้า พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าภายใต้ระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม สปป.ลาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการชี้แจงข้อมูลโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน รวมถึงจัดประชุมระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่าสุดฝ่ายไทยได้มีการประชุมร่วมกับ สปป.ลาว และ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปของกระบวนการ PNPCA

สำหรับในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ สทนช. ยังคงยืนยันที่จะขอรับข้อมูลที่เพียงพอจาก สปป.ลาว หรือ MRCS ต่อการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนของชุมชนท้ายน้ำ และการประเมินผลกระทบต่อเขตแดน เพื่อนำเสนอในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ PNPCA โดยมอบหมาย สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อมูลที่ สปป.ลาว จะจัดส่งให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย สปป.ลาว ที่ สปป. ลาวเสนอให้เริ่มกระบวนการ PNPCA โดยมอบหมายให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ TNMC ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมข้อมูลโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า เพื่อแจ้งข้อบกพร่องของข้อมูลต่อ MRCS แต่หากข้อมูลมีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ให้สามารถพิจารณาเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าได้

ด้าน ดร.สุรสีห์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าของร่างแนวคิดการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบการใช้น้ำ (PWUM) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) และประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ เพื่อเป็นกรอบการทำงานเพื่อสร้างระบบติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและแม่น้ำสาขาหลักของแม่น้ำโขง สทนช. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาถึงผลกระทบและมาตรการตามหลักวิชาการของโครงการที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง จะดำเนินการอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด

โดยก่อนหน้านี้ เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจด้านน้ำระหว่างไทย-ฮังการี โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.เข้าร่วม ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีประเด็นในการหารือได้แก่ ความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไทย-ฮังการี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจด้านน้ำระหว่าง สทนช. และกระทรวงมหาดไทยของฮังการี และการมอบเครื่องกรองน้ำ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) จ.ราชบุรี โดยเลขาธิการ สทนช. เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ฮังการี และความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2566 ด้วย.

คุณกำลังดู: ไทยถกลาว ติดตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม-เขื่อนภูงอย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374301

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด