ไทยพาณิชย์ กำไรไตรมาสแรก 1.01หมื่นล้าน โตต่อรับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง-สำรองลด

ไทยพาณิชย์ประกาศผลกำไรสุทธิประจำไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 10,193 ล้าน เพิ่มขึ้น 1.0% ผลจากการขยายตัวของฐานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการตั้งเงินสำรองที่ลดลง

ไทยพาณิชย์ กำไรไตรมาสแรก 1.01หมื่นล้าน โตต่อรับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง-สำรองลด

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส1ของปี2565จำนวน10,193ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.0%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลของการขยายตัวของฐานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการตั้งเงินสำรองที่ลดลง

ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองจำนวน21,713ล้านบาทปรับตัวลดลง4.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วที่มีการปิดเมืองเป็นวงกว้าง

ในไตรมาส1ของปี2565รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน24,744ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้นในขณะที่สินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน12,960ล้านบาทลดลง9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลของการลดลงของรายได้จากเงินลงทุนและการชะลอตัวของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน15,990ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมที่เพิ่มมากขึ้นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารอยู่ที่42.4%ในไตรมาส1ของปี2565

ธนาคารได้ตั้งเงินสำรองในไตรมาส1ของปี2565จำนวน8,750ล้านบาทลดลง12.6%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนภายหลังจากที่ธนาคารได้ตั้งเงินสำรองไว้ในระดับที่สูงกว่าสภาวะปกติตลอด2ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพณสิ้นเดือนมีนาคม2565อยู่ที่3.70%ปรับตัวลดลงจาก3.79%ณสิ้นเดือนธันวาคม2564ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงที่143.9%และเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่18.6%

ด้านายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า

“ผลการดำเนินงานของธนาคารในไตรมาสแรกสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่โดยรวมยังคงมีความเปราะบางและมีความแตกต่างในแต่ละภาคส่วนอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายและความผันผวนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบของธนาคารโดยผ่านโครงการการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวซึ่งในปัจจุบันยอดสินเชื่อภายใต้โครงการฯ(มาตรการสีฟ้า)มีจำนวน249,000ล้านบาทสุดท้ายนี้ธนาคารมีความยินดีกับผลสำเร็จของการแลกหุ้นของธนาคารไปสู่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด(มหาชน)ที่ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและฝ่ายจัดการมีความเชื่อมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวจากการปรับโครงสร้างนี้”

คุณกำลังดู: ไทยพาณิชย์ กำไรไตรมาสแรก 1.01หมื่นล้าน โตต่อรับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง-สำรองลด

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000307

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด