"ไทย" มอบเงิน - ความช่วยเหลือมนุษยธรรมให้ยูเครน 3 ล้านบาท

"โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ" เผย รัฐบาลไทยที่ดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงิน และความช่วยเหลือมนุษยธรรมให้ยูเครน มูลค่า 3 ล้านบาท

"ไทย" มอบเงิน - ความช่วยเหลือมนุษยธรรมให้ยูเครน 3 ล้านบาท

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ในวงเงินจำนวน 2 ล้านบาท หรือประมาณ 60,000 ดอลลาร์แก่ยูเครน และเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 สถานทูตได้ส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนผ่านสภากาชาดโปแลนด์แล้ว

นอกจากนี้ สถานทูตยังสนับสนุนสภากาชาดโปแลนด์ด้านอื่น ๆ ได้ เช่น ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาไทยร่วมเป็นอาสาสมัครในศูนย์กาชาดเมืองต่าง ๆ ของโปแลนด์ โดยเฉพาะที่เมืองลับบลินซึ่งสภากาชาดโปแลนด์มีศูนย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่

ล่าสุด รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 1ล้านบาท หรือประมาณ 30,000 ดอลลาร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน ระยะที่ 2 โดยจะใช้แนวทางการบูรณาการ 3 ประสานระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน (Public-Private-People Partnership - PPP) เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลอย่างกว้างขวาง

กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยูเครน โดยเฉพาะกลุ่ม เปราะบาง เน้นเด็กและสตรีการร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในภูมิภาคยุโรป เพื่อร่วมสมทบทุน รวมถึงการจัดหา ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นตามความต้องการของยูเครน ตลอดจนร่วมกับภาคประชาชนของไทยที่สนใจ

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างยิ่งของรัฐบาลไทยต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทย ที่จะสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรเทาผลกระทบต่อพลเรือนจากวิกฤติในครั้งนี้

คุณกำลังดู: "ไทย" มอบเงิน - ความช่วยเหลือมนุษยธรรมให้ยูเครน 3 ล้านบาท

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/world/1000402

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด