ไทยขึ้นแท่นอันดับ 7 ส่งออกมะม่วงสดโลก อาเซียนมาแรงส่งออกเท่าไหร่ก็ไม่พอกิน

ไทยขึ้นแท่นอันดับ 7 ส่งออกมะม่วงสดโลก อาเซียนมาแรงส่งออกเท่าไหร่ก็ไม่พอกิน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามการส่งออกมะม่วงของไทย พบว่าปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอันดับที่ 2 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก สำหรับปี 64 ไทยส่งออก 95 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 52% จากปี 63 โดยในจำนวนนี้สัดส่วนสูงถึง 98% เป็นการส่งออกไปประเทศคู่ความตกลงการค้าเสรี (เอเฟทีเอ) ของไทย 18 ประเทศ คือ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง ส่วนช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 65 ส่งออกแล้ว 11 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 13% จากช่วงเดียวกันของปี 64 ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เมียนมา และเวียดนาม

“ประเทศคู่เอฟทีเอ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน เป็นตลาดนำเข้ามะม่วงสดที่สำคัญ และนิยมพันธุ์ที่ไทยมีศักยภาพ อย่างน้ำดอกไม้ มหาชนก เขียวเสวย และโชคอนันต์ จึงเป็นโอกาสที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน 15 ประเทศคู่เอฟทีเอ คือ อาเซียน 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เมียนมา และมาเลเซีย) จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี และเปรู ไม่เก็บภาษีนำเข้ามะม่วงสดจากไทยแล้ว ส่วนอีก 3 ประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา ลดภาษีนำเข้าเหลือ 5% ส่วนเกาหลีใต้ ลดภาษีนำเข้าเหลือ 24% นอกจากนี้ ผลไม้แปรรูปที่เป็นขนมขบเคี้ยวของไทย ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย”

คุณกำลังดู: ไทยขึ้นแท่นอันดับ 7 ส่งออกมะม่วงสดโลก อาเซียนมาแรงส่งออกเท่าไหร่ก็ไม่พอกิน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/feature/2374790

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด