ไทยหารือเวียดนามประเด็นผลผลิตการเกษตร

ไทยหารือเวียดนามประเด็นผลผลิตการเกษตร

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เผยได้หารือความร่วมมือประเด็นด้านการเกษตรระหว่างไทยและเวียดนามในงานเทคโนโลยีเกษตรและพืชสวนแห่งเอเชีย 2022 จัดขึ้นในไทย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้กล่าวปาฐกถาเปิดงานเทคโนโลยีเกษตรและพืชสวนแห่งเอเชีย 2022 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา และยังได้หารือกับ นายทรัน ทานห์ นาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและเวียดนาม ที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เวียดนาม ขอบคุณไทยที่ต้อนรับและหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยด้านอาหาร เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องมือทางการเกษตรแทนแรงงานคน การอบรมเกษตรกร ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังเห็นควรให้มีการหารือประเด็นต่างๆ ในคณะทำงานร่วม โดยเฉพาะในช่วงการจัดงาน Agritechnica ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือน ส.ค. 2565 โดยเวียดนามแจ้งว่าจะมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมงานเป็นทางการต่อไป.

คุณกำลังดู: ไทยหารือเวียดนามประเด็นผลผลิตการเกษตร

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2402547

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด