เทศน์วันสารทไทย พระมหาคำคูณ จนฺโชโต วัดคลองหาด จ.สระแก้ว

แสดงพระธรรมเทศนาวันสารทไทย วันพระที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยพระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองหาด #สารทไทย