ปธ ศาลฎีกาไล่ "ฐานันดร กิตติวงศากูล" ข้าราชการตุลาการ ออกจากตำแหน่ง

ยึดเครื่องราชฯ "ฐานันดร กิตติวงศากูล" ทำผิดวินัย

#ฐานันดรกิตติวงศากูล #ทำผิดวินัยข้าราชการ #ยึดเครื่องราชฯ
#ราชกิจจานุเบกษา