ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนคนไทย มีเงินใช้ยามเกษียณ : เกษียณสุข เป็นจริงได้ Happy Money, Happy Retirement

::ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนคนไทยมีเงินใช้ยามเกษียณ:: ลองนึกดู... คุณต้องการใช้เงินหลังเกษียณเท่าไหร่? แล้วตอนนี้คุณมีเงินเก็บเพียงพอแล้วหรือยัง? หากวันนี้ยังใช้จ่ายเดือนชนเดือนและไม่ได้วางแผนการเงิน แล้วเวลาที่เหลือในบั้นปลายชีวิตจะทำอย่างไร? ...เกษียณสุข ใครๆ ก็ทำได้ แค่เปลี่ยนความเชื่อ และเร่ิม "ทำ ทัน ที" ฟังแรงบันดาลใจดีๆ แค่เริ่มต้นสร้างวินัยการออมสม่ำเสมอตั้งแต่วันนี้ ชีวิตปัจจุบันก็ดี ชีวิตเกษียณก็มีความสุข จากงาน SET Inspire x Happy Money โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกษียณสุข เป็นจริงได้ Happy Money, Happy Retirement https://www.set.or.th/happymoney #happymoney #financialplanning #SETEducation

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

2 ความคิดเห็น:

sitthapromwas phornsaran
sitthapromwas phornsaran:
ตลาดหลักทรัพย์เรายังอ่อนแอมาก ต้องมีหลักทรัพยที่มีคุณค่า์ในตลาดมากกว่านี้ต้องมีนักลงทุนมากกว่านี้ พัฒนาครับและด่วนด้วย !
ประสาน หัดหมัน
ประสาน หัดหมัน:
สนใจ