เทควันโดหญิง รุ่น 49kg รอบ 16 คนสุดท้าย ไทย (พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ) VS อิสราเอล | โอลิมปิก 2020

#ดูโอลิมปิกที่AISPLAY

ควันโดหญิง รุ่น 49kg รอบ 16 คนสุดท้าย ไทย (พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ) Vs อิสราเอล
วันที่ 24 ก.ค. 64

#AISPLAYxOlympics #AIS5GxOLYMPICS2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: