ถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด

ถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมด้วย วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

1 ความคิดเห็น:

ธารา ปฐพี
ธารา ปฐพี:
ศึกษานำร่องเลื่อนลูกจ้าง และพนักงานแทนคนเกษียณ เรียกว่ารับคนใน แต่มหาดไทยมีพนักงานและลูกต้างชั่วคราวมากมายน่าจะทำอน่างนี้บ้างเลื่อนเป็นข้าราชการประจำการแทนคนเกษียณบ้าง