ท่านนายกแถลงวันนี้ อย่างอิดโรย ให้ประชาชนหัดใช้ QR code ให้เป็น สู้ๆลุงตู่

#เงินเยียวยา,#อนุวัติจัดให้,#เงินเยียวยาล่าสุด,เงินอสม,เงินอสมล่าสุด,ข่าวเงินอสม,#เงินอสม,#ข่าวเงินอสม,#เงินอสมล่าสุด,เยี่ยวยาล่าสุด,ข่าวเงินเยียวยา,#อนุวัติ จัดให้,#เยียวยา,#เปราะบาง,#แจกเงิน3000,#เงินคนพิการ,เงินผู้สูงอายุ,เงินเด็กแรกเกิด,ดงิ,เงินตกเบิก,เงินคนชรา,#ข่าวเงินเยียวย,เงินเยียวยา,#ข่าวเงินเยียวยา,เยียวยาล่าสุด,ข่าวเงินเยียวยาล่าสุด