ทำให้ดู สมัครประกันสังคม มาตรา40 เพื่อรับเงิน 5000 บาท

สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม จะได้รับการเยียวยาเป็นเงิน 5000 บาท จำนวน 1 เดือน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมตามมาตรา 33 39 หรือ 40 เท่านั้น
---สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ออนไลน์ https://www.sso.go.th/section40_regist/
หากเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระ (ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ขับวิน เสริมสวย ฯลฯ) จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ก่อน จึงจะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว และต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: