ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #ผู้สนับสนุนหลัก 1

#กลุ่มศิลปาศรี #Silapasri#Exhibition#Paintings#Sculptors

นายชาติชาย พยุหนาวิน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ผู้เป็นแรงสนับสนุนหลักที่ทำให้นิทรรศการ
"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " ครั้งนี้ให้เกิดขึ้น
ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ธนาคารออมสิน
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม
รวมทั้งผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจทุกท่านที่ทำให้นิทรรศการครั้งนี้

#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว
#ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #พระองค์จะยังคงสถิตย์อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน #ด้วยรักและภักดี #myking #mybeloveking #kingbumibol #thekingofkings #king #queen #thailand