ถึงกับอึ้ง ทิดไพรวัลย์ ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ นั่งกินข้าวคุยกัน

วันเด็ก เติบโตอย่าละทิ้งความเป็นเด็ก ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่
เราไม่ได้อยู่ตลอดไป คนมีอายุไม่ได้อยู่ได้นาน เดี๋ยวก็ตาย คนรุ่นใหม่ก็จะ
มาสานต่อไป

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้แสดงออก อย่าปิดกั้น อย่าบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเด็ก
มีลูกหลานต้องเปิดใจให้กว้าง ต้องเข้าใจ โอบอุ้มเข้าใจ


คนรุ่นใหญ่ผ่านโลกมากก่อน อาบน้ำร้อนมาก่อน หน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องใจกว้าง
มีเมตตา มีวุฒิภาวะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: