สวดมนต์ข้ามปี2564เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเพื่อให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมาเริ่มต้นด้วยศีลด้วยธรรมกันดังคำที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: