สวัสดีปีใหม่ไทย ชาว ยสท. สงกรานต์2564ปลอดภัย จากใจพี่บิ๊ก

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร กล่าวอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ให้กับ ชาว ยสท. ทุกท่าน "สงกรานต์ 2564 ปลอดภัย" จากใจ...พี่บิ๊ก