สวัสดีปีใหม่ 2565 1 DAY WITH สทน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สวัสดีปีใหม่ จากหัวใจของผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดปีที่ผ่านมา ปีหน้า และปีต่อๆ ไป พวกเราก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานต่อเนื่อง ไม่ว่าจะที่ทำงาน ที่บ้าน และทุกหนแห่ง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อคนไทย ตลอดไป https://www.facebook.com/thai.nuclear

สวัสดีปีใหม่ 2565

รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

#TINT #สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ #สวัสดีปีใหม่ #สวัสดีปีใหม่2565 #องครักษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: