สถานกักกัน ตม.บางเขนพบผู้ติดเชื้อโควิด/ตั้ง รพ.สนาม รองรับ ข่าวเที่ยง วันที่ 23 มีนาคม 2564 #NBT2HD

มาติดตามกรณีการติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มใหม่ ที่สถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน กรุงเทพมหานครหรือ ตม.บางเขน มีพบผู้ติดเชื้อสะสม 395 คน