สธ. ไม่แนะนำ ใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันโรค : News Hour 07-07-64 ช่วง1

สธ. ไม่แนะนำ ใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันโรค : News Hour 07-07-64 ช่วง1
Website : http://news1live.com/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel
instragram : https://www.instagram.com/news1channel

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: