สรุปมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก ค นี้ | กรุงเทพธุรกิจ | 19 ก.ค.64

1. กำหนดให้ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

2. จำกัดหรืองดเว้นการออกเดินทางนอกที่พักโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็น อาหาร ยา รับบริการทางการแพทย์ ฉีดวัคซีน หรือทำงานที่ไม่สามารถ WFH ได้

3. ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00 น. -04.00 น.

4. ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด การเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม

5. การเดินทางข้ามจังหวัด จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 50%

6. มาตรการปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงในพื้นที่สีแดงเข้ม

7. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน

8. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชนม WFH 100%

มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน (จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม เป็นต้นไป
เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป
#ล็อกดาวน์ #พื้นที่สีแดง #ล็อกดาวน์ล่าสุด
-------------------------------------------------
website : http://www.bangkokbiznews.com
facebook : https://www.facebook.com/bangkokbiznews
twitter : https://twitter.com/now26_ktnews
Blockdit: https://www.blockdit.com/bangkokbiznews
youtube : http://www.youtube.com/user/KrungthepTurakij

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1 ความคิดเห็น:

เจ๊บร้า ฮาเฮ
เจ๊บร้า ฮาเฮ:
ล็อคดาวนเหมือนจะล็อคตัวเองอยู่แล้ว..ไม่ล็อนไปถึงปีหน้าเลยแหละ...