สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร เช็คที่นี่

กทม.อัพเดทไทม์ไลน์เลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สรุปสีไหนใช้หย่อนให้ใคร เช็คที่นี่!

สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร เช็คที่นี่

วันที่21เม.ย.ที่ห้องรัตนโกสินทร์กทม.และประชุมผ่านระบบออนไลน์นายขจิตชัชวานิชย์ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่5/2565โดยมีคณะผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียนได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และสมาชิกสภากทม.และสรุปข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จากจำนวนผู้สมัคร31ราย ไม่รับสมัคร1รายส่วนการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.จากจำนวนผู้สมัคร382รายไม่รับสมัคร3รายซึ่งขณะนี้ผู้สมัครได้ไปยื่นคำร้องให้รับสมัครรับเลือกตั้งและอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สรุปบัตรเลือกตั้ง

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งต่อไปได้แก่

1.การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งภายในวันที่26เม.ย.

2.การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่26เม.ย. 65

3.การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รปภ. /อสส. /เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในวันที่1พ.ค. 65

4.การส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเจ้าบ้านภายในวันที่6พ.ค. 65

5.การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง/การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อภายในวันที่11พ.ค.65

6.ส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครภายในวันที่14พ.ค. 65

7.การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งรอบแรกวันที่15–21พ.ค.65และรอบหลังวันที่23–29พ.ค.65

8.การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งวันที่21พ.ค.65

สรุปบัตรเลือกตั้ง

นอกจากนี้ในส่วนของวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22พ.ค.65กำหนดเวลาลงคะแนน08.00 – 17.00น.และนับคะแนนณที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งโดยศูนย์ประมวลผลคะแนนจะตั้งอยู่ณห้องบางกอกอาคารไอราวัตพัฒนาศาลาว่าการกทม.ดินแดง

สำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าฯกทม.คือสีน้ำตาลและสีบัตรลงคะแนนของสมาชิกสภากทม.คือสีชมพู

ขณะเดียวกันในที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหากมีการยุบหน่วยเลือกตั้งหรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้ารวมทั้งให้จัดเตรียมสถานที่พักคอยให้ประชาชนกรณีที่มีฝนตกหรือประชาชนมาใช้สิทธิในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก

คุณกำลังดู: สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร เช็คที่นี่

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000398

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด