สปส.เชียงใหม่ สาขาฝาง แนะนำขั้นตอนสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมด้วยตนเอง

สนใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้ที่ www.sso.go.th
หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 053-451228 หรือสายด่วน 1506

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: