ส.ป.ก. เชิญชมงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี 10-15 ส.ค.นี้

ส.ป.ก. เชิญชมงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี 10-15 ส.ค.นี้

ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าว สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา


ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม, นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ, นางสาวจิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่วมงานแถลงข่าว "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา" ครั้งที่ 14 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ว่า มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 25 องค์กร ที่ดำเนินการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565นายวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนของภายในงานกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 11 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการจัดนิทรรศการด้านเกษตร แบ่งออกเป็นนิทรรศการด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดแสดงนิทรรศการแบบป่ามีชีวิต (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) การแสดงหุ่นจำลองฝายต้นน้ำ ลำธาร นิทรรศการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง และนิทรรศการหัตถศิลป์ สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง ฯลฯนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเล่นเกมสอดแทรกความรู้ด้านบัญชี พร้อมแจกของรางวัล และการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในวันที่ 13 ส.ค.65 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับโคกระบือที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป.

คุณกำลังดู: ส.ป.ก. เชิญชมงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี 10-15 ส.ค.นี้

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2464167

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด