สภาพอากาศไทยสถานการณ์ที่ต้องเผชิญในปี 2563| Hardcore ข่าว | EP.28 วันที่ 8 ก.ค. 2562

พยากรณ์สภาพอากาศไทยครึ่งปีหลังกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญในปี 2563
ร่วมวิเคราะห์กับ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต
| Hardcore ข่าว | EP.28 วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 18.30 น.


#TV5HD1 #NewMedia #TV5NEWS #HardcoreNews #พยากรณ์สภาพอากาศไทยครึ่งปีหลัง