สภาพัฒน์ ชี้แจง "โครงการคนละครึ่ง" ต้องรอคลังสรุปเงื่อนไข ข่าวเที่ยง วันที่ 8 กันยายน 2563 #NBT2HD

ความคืบหน้ามาตรการ"คนละครึ่ง" เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ วงเงิน 45,000 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายจะเป็นการแจกเงิน 3,000 บาทให้กับประชาชน 15 ล้านคน เพื่อซื้อของกับผู้ค้ารายย่อย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลจะช่วยจ่ายอีกครึ่งของการใช้เงิน เช่น ถ้าจะใช้เงินที่รัฐให้ 3,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเงิน 3,000 บาทใส่เข้าไปในแอปพลิเคชั่น"เป๋าตังค์" สำหรับเป็นช่องทางในการรับและจ่ายเงิน

2 ความคิดเห็น:

รุ้งลาวัลย์ ศรีวิไล
รุ้งลาวัลย์ ศรีวิไล:
แจกเหมือนเดิมดีแล้ว
Leticia Peterson
Leticia Peterson:
Awesome 😍💋 💝💖♥️❤️