สภาล่มรับปีใหม่ พ.ร.บ.กัญชา ค้างท่อ 4 สัปดาห์ ฝ่ายค้านแนะ อย่าฝืน ให้ถอนไปก่อน

สภาล่มรับปีใหม่ พ.ร.บ.กัญชา ค้างท่อ 4 สัปดาห์ ฝ่ายค้านแนะ อย่าฝืน ให้ถอนไปก่อน

ประชุมสภาฯ ล่ม รับปีใหม่ กฎหมายกัญชา ค้างท่อ 4 สัปดาห์ ได้แค่ 10 มาตรา ฝ่ายค้านแนะ อย่าฝืน ให้ถอนไปก่อน ถ้าพร้อมค่อยเสนอใหม่

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้มี วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง จำนวน 95 มาตรา ต่อเนื่องจากที่ค้าง เมื่อสัปดาห์ก่อน

เริ่มพิจารณามาตั้งแต่ช่วงเช้า ในมาตรา8 ว่าด้วยองค์ประกอบการตั้งคณะกรรมการกัญชา กัญชง ซึ่งองค์ประชุมก็กระท่อนกระแท่น เกินกึ่งหนึ่ง ไม่มาก มาตั้งแต่เช้า จนกระทั่ง ถึงการพิจารณา ลงมติ มาตรา 11 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กัญชา กัญชง

ขณะที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สส. เชียงรายพรรคเพื่อไทย แสดงความเห็นว่าหากฝืนลงมติไปทั้งทั้งที่รู้ว่าสมาชิกไม่เกินกึ่งหนึ่ง จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสภาเสียหายจึงเสนอให้เลื่อนการลงมติในมาตราดังกล่าวและปิดการประชุมไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพิจารณากันใหม่ในสัปดาห์ถัดไป

เช่นเดียวกับ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สส. ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ระบุว่าขณะนี้ยังมีกฎหมายที่รอการพิจารณาอยู่อีกหลายฉบับ หากเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชา กันชง ไม่สามารถพิจารณาต่อไปได้ก็ขอให้ถอนออกไป แล้วเรื่องกฎหมายฉบับอื่นขึ้นพิจารณาก่อน เพื่อไม่ให้เสียเวลา และเมื่อ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชงมีความพร้อมค่อยเสนอกลับมาพิจารณาใหม่ก็ยังได้

แม้ว่า นายศุภชัย โพธิ์สุ รอง ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พยายามยื้อ เรียกนับองค์ประชุมอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่เป็นสำเร็จ องค์ประชุมไม่ครบไม่สามารถพิจารณาต่อได้จึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 15:03 น.

 สำหรับจำนวน สส. ทั้งหมดที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566 มีทั้งหมด 436 คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่ง คือ 218 คน

 

คุณกำลังดู: สภาล่มรับปีใหม่ พ.ร.บ.กัญชา ค้างท่อ 4 สัปดาห์ ฝ่ายค้านแนะ อย่าฝืน ให้ถอนไปก่อน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/news/8723626/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด