สภา กทม.ไร้วาระรถไฟฟ้า ถกสมัยแรกปี 66 - ชัชชาติ “เงิบ” สายสีเขียวมืดมน

สภา กทม.ไร้วาระรถไฟฟ้า ถกสมัยแรกปี 66 - ชัชชาติ “เงิบ” สายสีเขียวมืดมน

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภา กทม. เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งสภา กทม. เรียกประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 4 ม.ค.2566 สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่องขอให้ กทม.พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขต เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพฯเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่องขอให้ กทม.พิจารณาสร้างโรงพยาบาลสังกัด กทม.ให้ครอบคลุม ต่อด้วยรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 6 ก.ค.2565 และวันที่ 7 ก.ค.2565 และมีเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 2 ญัตติ คือ ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม และญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

นายวิรัตน์กล่าวว่า การเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในครั้งนี้ สมาชิกสภา กทม. 6 คน จะเสนอญัตติใหม่ ดังนี้ 1.ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก เรื่องขอให้ กทม.พิจารณาดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ 2.ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ เรื่องขอให้ กทม.เร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับ กทม.ตามเงื่อนไข 3.ญัตติของ น.ส.ปิยะวรรณ จระกา ส.ก.เขตสวนหลวง เรื่องขอให้ กทม.พิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ 4.ญัตติของน.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่องขอให้ กทม.พิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 5.ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา เรื่องขอให้ กทม.สำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 6.ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เรื่องขอให้ กทม. พิจารณาทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ในการประชุมสภา กทม. สมัยแรกของปี 2566 จะนำเรื่องการแก้ปัญหาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่การพิจารณา แต่ปรากฏว่ายังไม่มีเรื่องดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุมแต่อย่างใด.

คุณกำลังดู: สภา กทม.ไร้วาระรถไฟฟ้า ถกสมัยแรกปี 66 - ชัชชาติ “เงิบ” สายสีเขียวมืดมน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2592441

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด