@สงขลา#ขยะทะเล!!กลายเป็นเงิน

สงขลา-พื้นที่ชายทะเลของจังหวัดสงขลายังคงเผชิญกับคลื่นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านทั้ง6อำเภอต้องหยุดออกเรือมาเกือบ2สัปดาห์จนบางส่วนต้องเก็บขยะทะเลเศษเชือกเศษอวนมาขายเป็นรายได้เสริม

ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอวน เชือก ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยแยกนำไปขาย เช่นเศษเชือกไนล่อนขนาดเล็ก กิโลกรัมละ 10 บาทเศษเชือกขนาดใหญ่ กิโลกรัมละ 5 บาท เศษอวนราคากิโลกรัมละ 11 บาท

ในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันเตือน คลื่นลมในอ่าวไทยยังแรงไปจนถึงวันที่ 13 มกราคมเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
------------------------------

Songkhla - The seaside area of Songkhla Province still faces strong winds, and the local fishermen have stopped sailing for almost 2 weeks until some have to collect sea litter, rope debris and nets to sell as additional income. Most of them are small and large pieces of rope nets. By separately sold For example, a small piece of nylon rope is 10 baht per kilogram, a large piece of rope is 5 baht per kilogram, a piece of net costs 11 baht per kilogram, while the southern western meteorological center warns The wind waves in the Gulf of Thailand are still strong until January 13, small boats stop off the shore.

5 ความคิดเห็น:

Tanankorn Pasara
Tanankorn Pasara:
ดี ๆๆ แปลงขยะให้เป็นเงิน ลดขยะไปในตัวด้วย
ยศกร ศรีทวีวัฒน์
ยศกร ศรีทวีวัฒน์:
เยี่ยมไปเลยยย
nisda suk
nisda suk:
ดีจ้ามีคนเก็บขยะทะเล เก็บไปเรื่อยๆ คุณอาจโชคดีเจออ้วกวาฬสักครั้ง
JIRAWAT WONGVANICH
JIRAWAT WONGVANICH:
น้ำเสียที่เก้าเส้งจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ เห็นน้ำสีดำถูกปล่อยออกจากตรงเก้าเส้ง อยากให้นำเสนอปัญหาจุดนี้บ้าง เพื่อแก้ไขและป้องกันธรรมชาติของบ้านเรา
สายัณห์ แผ่ผล
สายัณห์ แผ่ผล:
เไม่รับ