ส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้ 3 รพ.พื้นที่ภาคเหนือ สู้โควิด

นาโนเทค สวทช.ได้ประสานมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหมวกควบคุมแรงดันลบให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ รพ.พะเยา จ.พะเยา รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้ 3 รพ.พื้นที่ภาคเหนือ สู้โควิด

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหมวกควบคุมแรงดันลบให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ รับภาระในการดูแลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานพยาบาลต่างๆขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดย เฉพาะเพื่อใช้ในผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฟอกไต ฟอกเลือด

ศ.ดร.ไพรัชกล่าวต่อว่า นาโนเทค สวทช.ได้ประสานมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหมวกควบคุมแรงดันลบให้แก่โรงพยาบาล หลังได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.พะเยา จ.พะเยา รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ว่า ต้องการหมวกแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการฟอกไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการใช้งานนวัตกรรมหมวกควบคุมแรงดันลบเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ หลังได้รับพระราชทานพระราชานุญาติฯ มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาหมวกแรงดันลบ จำนวน 140 ใบสำหรับโรงพยาบาล 3 แห่งดังกล่าว.

คุณกำลังดู: ส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้ 3 รพ.พื้นที่ภาคเหนือ สู้โควิด

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374997

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด