สินมั่นคง เผยศึกษา 3 แนวทาง ชำระหนี้โควิด มั่นใจฟื้นฟูฯ สำเร็จ หากศาลไฟเขียว

สินมั่นคงประกันภัย เผยศึกษา 3 แนวทางการดูแลผู้เอาประกันภัยในช่วงฟื้นฟูกิจการ หาแหล่งเงินทุนจากผู้ร่วมทุน - การแปลงหนี้สินไหมโควิดเป็นทุน - การผ่อนชำระหนี้ พร้อมเจรจาเจ้าหน้า และดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไปตามปกติ

สินมั่นคง เผยศึกษา 3 แนวทาง ชำระหนี้โควิด  มั่นใจฟื้นฟูฯ สำเร็จ หากศาลไฟเขียว

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกรอบระยะเวลาประมาณการเพื่อฟื้นฟูกิจการและขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินไหมโควิดและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปนั้น

บริษัทฯ ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ถึงแนวทางการดูแลผู้เอาประกันในช่วงฟื้นฟูกิจการ และ ยืนยันว่าบริษัทฯ จะรับผิดชอบดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไป

สินมั่นคง เผยศึกษา 3 แนวทาง ชำระหนี้โควิด มั่นใจฟื้นฟูฯ สำเร็จ หากศาลไฟเขียว

พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ รวมถึงต้องรักษาคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการดังเดิม ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ และผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดได้เจรจาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย

สำหรับแนวทางและวิธีการชำระที่เหมาะสมให้เจ้าหนี้สินไหมโควิดนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด

โดยในเบื้องต้น คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนจากผู้ร่วมทุน เพื่อนำมาชำระให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด และ/หรือ การแปลงหนี้สินไหมโควิดเป็นทุน และ/หรือ การผ่อนชำระหนี้ ทั้งนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จของแนวทางการชำระหนี้ในทุกแนวทาง ทั้งแนวทางการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจากนักลงทุน การผ่อนชำระหนี้โควิด หรือแนวทางผสมผสานของทั้ง 3 แนวทาง โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการให้มีผลดำเนินงานที่ดีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากธุรกิจหลักที่เป็นนอนโควิด (Non Covid) เช่น ประกันรถยนต์และนอนมอเตอร์ยังคงมีฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลกำไรอยู่ที่ 292.42 ล้านบาท

นอกเหนือจากนี้ปัจจัยความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย อันประกอบด้วย บริษัทฯ สินมั่นคงประกันภัย เจ้าหนี้สินไหมโควิด นักลงทุน และสำนักงาน คปภ.
สินมั่นคง เผยศึกษา 3 แนวทาง ชำระหนี้โควิด มั่นใจฟื้นฟูฯ สำเร็จ หากศาลไฟเขียว

คุณกำลังดู: สินมั่นคง เผยศึกษา 3 แนวทาง ชำระหนี้โควิด มั่นใจฟื้นฟูฯ สำเร็จ หากศาลไฟเขียว

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1006576

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด