สินเชื่อบ้านธอส.เราไม่ทิ้งกันวงเงินกู้3ล้านดอกเบี้ย1.99%ต่อปีกับมาตรการใหม่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านธอส.เราไม่ทิ้งกันวงเงินกู้3ล้านดอกเบี้ย1.99%ต่อปีกับมาตรการใหม่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
#สินเชื่อบ้านธอส. #เราไม่ทิ้งกัน #วงเงินกู้3ล้าน #ดอกเบี้ย1.99%ต่อปี
"ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)" เตรียมปล่อยสินเชื่อ "โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน" วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของ ผู้ได้รับสิทธิ์ตาม "มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท" หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 10 มาตการช่วยเหลือของ ธอส. อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี และกรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี)


วัตถุประสงค์สินเชื่อ : ให้กู้เพื่อซื้อ(ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก(ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม)

วงเงินกู้ : ให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

ระยะเวลาโครงการ : สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 ธันวาคม 2563

SOURCE : bangkokbiznews.com 25 พฤษภาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: