สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กับแนวคิดการบริหารองค์กรรัฐฯยุคใหม่!

พูดคุยกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กับแนวคิดการบริหารองค์กร(รัฐฯ) ด้วยกลยุทธ์ D2RIVE ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็น “สรรพากรคุณธรรม” ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม
.
เพราะการขับเคลื่อนองค์กรในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤต นับเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมรับมือ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรภาครัฐฯ
.
'กรมสรรพากร' จึงเร่งพัฒนาบุคลากรกว่า 20,000 คน ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล โดยการวางกลยุทธ์ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจใน 3 เป้าหมายเดียวกัน คือ ตรงเป้า ตรงกลุ่ม และตรงใจ เพื่อนำไปสู่การเป็น 'สรรพากรคุณธรรม' ที่มีความเป็นสากลด้านภาษี เพื่อคนไทยตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: