สมเด็จย่า เสด็จลง ณ วังสระปทุม เนื่องในวันพระราชสมภพ

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2537
ผู้ประกาศข่าว คุณชุติมา รอดอยู่สุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: