สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ไร้ภาษี ลุ้น 10 ล้านบาท เช็กเลย

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ขายหน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ย 0.075% ต่อปี ปลอดภาษี แถมมีลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10 ล้านบาท เช็กเงื่อนไขด่วน

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ไร้ภาษี ลุ้น 10 ล้านบาท เช็กเลย

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยสวย ปลอดภาษี ลุ้นเงินหลายล้านบาท เช็กเงื่อนไขเลย

ธนาคารออมสิน เปิดผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ขายหน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนนานถึง 24 เดือน ดอกเบี้ยสวย ปลอดภาษี สำหรับข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 232 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
 • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 • มูลค่าการลงทุนต่อหน่วยไม่มาก
 • สามารถชื่อนามแฝงได้ตามที่ต้องการ (ไม่เกินจำนวนตัวอักษรและวรรคที่ธนาคารกำหนด)
 • สรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้งหมด ไว้ในหน้าจอเดียว
 • ทำรายการ ฝาก - ถอน - ตรวจสอบข้อมูล - สอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการ ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) Application บนมือถือ
 • แจ้งเตือนผลการถูกรางวัลสลาก ผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

อายุ

 • 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ

 • 100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.075 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

 1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท
 2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
 5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออมรางวัล

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือนมกราคม และพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 31 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม) *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอนผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 3. ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 4. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสิน หลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจ อัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล และหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G)

สลากครบอายุ

 • โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 ออกรางวัลจำนวน 1 ครั้ง เงินรางวัลละ 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ออกรางวัลจำนวน 1 ครั้ง เงินรางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ออกรางวัลจำนวน 5 ครั้ง เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ออกรางวัลจำนวน 10 ครั้ง เงินรางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 ออกรางวัลจำนวน 15 ครั้ง เงินรางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออกรางวัลจำนวน 1 ครั้ง เงินรางวัลละ 200 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกรางวัลจำนวน 1 ครั้้ง เงินรางวัลละ 20 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 2 ปี 0.15 0.075% 100.15

 

การออกรางวัล

 • ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ (Facebook Live : 9 MCOT) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.10 น.

รางวัลพิเศษสาหรับการฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์–31 มีนาคม 2566

เงื่อนไขการลุ้นรางวัลพิเศษ

 1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

เงินรางวัลพิเศษ

 • รางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 28 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 28 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 28 รางวัล

การออกรางวัลพิเศษ

ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2566 จำนวน 14 รางวัล รวม 14 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2566 จำนวน 14 รางวัล รวม 14 ล้านบาท

การรับเงินรางวัลพิเศษ

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

คุณกำลังดู: สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ไร้ภาษี ลุ้น 10 ล้านบาท เช็กเลย

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/895375/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด