สคคท.จวก พ.ร.บ.ศึกษาชาติปิดกั้นกระจายอำนาจ

สคคท.จวก พ.ร.บ.ศึกษาชาติปิดกั้นกระจายอำนาจ

ที่หอประชุมคุรุสภา สมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) มีการจัดงานทิศทางครูไทย การศึกษาไทย ต่อการปฏิรูปประเทศ มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธาน สคคท. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ รมว.ศึกษาธิการได้ทราบถึงการผลักดันนโยบายการศึกษาในเรื่องต่างๆ และนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

เนื่องจาก สคคท.ต้องการให้มีการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯฉบับใหม่ แม้จะเขียนระบุว่าให้มีการกระจายอำนาจไปสถานศึกษา แต่เมื่อมาถึงระดับการเขียนกฎหมายลูกกลับปิดกั้นการกระจายอำนาจ ซึ่งการกระจายอำนาจดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ งบประมาณ วิชาการ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป จึงอยากฝากให้ รมว.ศธ.พิจารณารวมถึงการพัฒนาครูอยากให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบ พร้อมให้มีการตั้งกองทุนพัฒนาครูด้วย

ด้าน น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า ในส่วนข้อเสนอต่างที่ สคคท.เสนอมานั้น ตนจะนำไปพิจารณา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะปรับให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นเป็นประโยชน์ต่อทุกคน อีกทั้งยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...จะผลักดันและประกาศใช้ได้ในการประชุมร่วมรัฐ สภาในสมัยสามัญประจำปี 2565 นี้อย่างแน่นอน.

คุณกำลังดู: สคคท.จวก พ.ร.บ.ศึกษาชาติปิดกั้นกระจายอำนาจ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374161

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด