สุขสันวันเด็กแห่งชาติหนังกากๆ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
เด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคต
ID line guy1234567890guyguyg