ศึกมวยไทย 7 สี 4 มีนาคม 2555

คู่ประกอบรายการ
คู่ที่1 ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง พบกับ เดชฤทธิ์ ศ.เพ็ญประภา พิกัด 120 ป.
คู่ที่2 เสมาเพชร ส.เชาวลิต พบกับ สิบแสน ส.แสนแก้ว พิกัด 120 ป.
คู่ที่3 (รองคู่เอก) พรสวรรค์ ขอนไม้บ่าววี พบกับ เจมศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ พิกัด 104/106 ป.
คู่ที่4 (คู่เอก) สิทธิศักดิ์ เพชรพญาไท พบกับ อรัญชัย เกียรติภัทรพรรณ พิกัด 134 ป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: