งานเข้าเสี่ยท๊อป ขายเห็ด สร้างวีรกรรมระดับชาติ อ้างเป็นที่ปรึกษารัฐบาลไทย หลอกเข้าที่หวงห้ามจีน

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้ว

งานเข้าเสี่ยท๊อป ขายเห็ด สร้างวีรกรรมระดับชาติ อ้างเป็นที่ปรึกษารัฐบาลไทย หลอกเข้าที่หวงห้ามจีน

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก

https://www.siamnews.com/view-42523.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: