SHOWTIME by LEADER TIME / สามารถ เจนชัยจิตรวนิช JOB INTERVIEW

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสามารถ เจนชัยจิตรวนิช (Job) ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย / รับอาสาช่วยแก้ปัญหาผู้ที่เป็น "เหยื่อ" หลอกลวง / เรียกร้องความยุติธรรม ให้กับผู้เสียหาย / แล้วคุณจะรู้จักผู้ชาย "คนนี้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: