เส้นแบ่งเลน “สีขาว” และ “สีเหลือง” แตกต่างกันอย่างไร?

เส้นแบ่งเลน “สีขาว” และ “สีเหลือง” แตกต่างกันอย่างไร?

     เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเส้นแบ่งเลน “สีขาว” และ “สีเหลือง” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร และเมื่อพบเห็นเส้นจราจรลักษณะเช่นนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง Sanook Auto มีคำตอบมาฝากกัน

     กรณีเส้นแบ่งช่องทางจราจร “สีขาว” จะใช้สำหรับถนนที่มีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่เส้นแบ่งช่องทางจราจร “สีเหลือง” จะใช้สำหรับถนนที่มีการจราจรในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งผู้ขับขี่จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

lane04

     เส้นประสีขาว - เส้นแบ่งช่องทางจราจรปกติ โดยทั้งสองช่องทางให้เดินรถไปในทิศทางเดียวกัน และผู้ขับขี่จะต้องขับรถอยู่ภายในช่องจราจรเท่านั้น ไม่ขับรถคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีเปลี่ยนเลน

lane02

     เส้นประสีเหลือง - เส้นแบ่งช่องทางจราจรปกติ โดยทั้งสองช่องทางเดินรถในทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ขับขี่สามารถแซงได้เมื่อเห็นว่าข้างหน้าปลอดภัย และรีบกลับเข้ามายังช่องทางเดินรถที่ถูกต้องทันทีเมื่อแซงพ้น

lane05

     เส้นทึบสีขาว - เส้นแบ่งช่องทางเดินรถ โดยที่ผู้ขับขี่ห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเส้นทึบเด็ดขาด โดยมากแล้วจะพบเส้นทึบสีขาวได้ก่อนถึงแยกจราจร และบริเวณไหล่ทาง

lane03

     เส้นทึบสีเหลือง - เส้นแบ่งช่องทางเดินรถที่มีทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ขับขี่ห้ามขึ้นแซงรถคันหน้าเด็ดขาด เนื่องจากอาจเป้นจุดอับสายตา ที่ทำให้การแซงไม่ปลอดภัย

lane01

     เส้นทึบคู่สีเหลือง - ห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนเลนเลนหรือขึ้นแซงโดยเด็ดขาด

lane06

     เส้นทึบคู่กับเส้นประสีเหลือง - เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามเปลี่ยนเลนหรือแซงเฉพาะด้าน โดยรถที่อยู่ฝั่งเส้นทึบห้ามเปลี่ยนเลนหรือแซงเด็ดขาด และรถที่อยู่ฝั่งเส้นประสามารถเปลี่ยนเลนหรือแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

     เมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับ

คุณกำลังดู: เส้นแบ่งเลน “สีขาว” และ “สีเหลือง” แตกต่างกันอย่างไร?

หมวดหมู่: เคล็ดลับยานยนต์

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/auto/86327/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด